refrigeratorتعمیر یخچال

آموزش تعمیر یخچال

در این مقاله میخواهیم به عیوب و نحوه تعمیر یخچال فریزر بپردازیم.چنانچه یخچال خراب می شود و قرار است تکنسینی جهت خدمات به محل اعزام شود ، فراموش نکنید تشخیص عیب مهمترین معیار خدماتی است ، بنابراین با علم و آگاهی کامل به این امور بپردازید .

دستگاههای تبرید خانگی دوعیب مکانیکی و الکتریکی دارند ، ابتدا به نشانه ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی یخچالهای خانگی و سپس الکتریکی میپردازیم .

نشانه ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی دستگاههای تبرید خانگی
1 : علایمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

قسمتس از اواپراتور برفک میزند .
کمپرسور ( موتور ) یکسره کار میکند .
یخچال زیاد خنک نمیکند و سرمای خود را از دست میدهد .
آمپر دستگاه پایین می آید .
گرد و خاک ، چربی بر روی مدار لوله کشی دستگاه مشاهده میشود ( کندانسور ، لوله مویین و لوله های متصل به موتور ) .
عیب : گاز یخچال کم میباشد .

طریقه تعمیر یخچال  : در ابتدا با دستگاههای نشت یاب محل نشت را پیدا کنید سپس با دستگاه جوش نشتی را برطرف نمایید و مجددا سیستم را شارژ و گاز کنید . ( متاسفانه بعضی از تکنسین ها با استفاده از چسب دوقلو جلوی نشتی را میگیرند که به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود . )

2 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

لوله مکش سیستم تا کمپرسور برفک میزند .
آمپر بالا میرود .
فشار قسمت دهش سیستم ( وردی کندانسور یا خروجی موتور ) زیاد میشود .
هنگام روشن شدن دستگاه ، مدت زمان زیادی میگذرد تا کمپرسور روشن شود .
صدای موتور زیاد است .
عیب : گاز دستگاه زیاد میباشد .

طریقه تعمیر یخچال  : مقداری از گاز یخچال را کم کنید .

3 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

برفک اواپراتور ذوب میشود .
لوله مویین و فیلتر درایر در حد عرق کردن سرد میشوند .
فشار مکش کاهش میابد .
قسمت ابتدایی کندانسور گرم میشود .
کمپرسور با صدایی ضعیف کار میکند .
عیب : یا لوله مویین بر اثر وجود رطوبت در سیستم یخ زده و یا بر اثر وجود جرم گرفتگی داره .

طریقه تعمیریخچال : اگر دلیل رطوبتی باشد آنگاه گاز را خارج کنید سپس فیلتر درایر را عوض کنید و مجددا سیستم را راه اندازی کنید ، اگر دلیل جرم گرقتگی باشد همان کارها را بکنید فقط در اینجا لوله مویین را نیز عوض کنید .

4 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

بعد از خاموش شدن کمپرسور در لوله مکش سیستم به سرعت گرم میشود .
فشار قسمت مکش بالاست .
دستگاه سرد نمیکند .
صدای کار کردن کمپرسور طبیعی نیست .
عیب : کمپرسور یا به دلیل گشادشدن سیلندر یا بر اثر جرم یا از آب بندی افتادن سوپاپ ها ازفشار افتاده و ضعیف شده .

طریقه تعمیر یخچال  : موتور کمپرسور باید تعویض شود و مجددا مراحل شارژ و گاز انجام گردد .

5 : کمپرسور راه اندازی نمیشود و فقط صدای وزه میدهد و اورلود میکند .

عیب : کمپرسور گیرباژ کرده است ( قسمتهای متحرک کمپرسور به مانند پیستون ، روتور ، میل لنگ بر اثر جرم و یا شکسته شدن قطعه ای قفل شده اند و حرکت نمیکنند . )

طریقه تعمیر یخچال  : کمپرسور باید تعویض و یا تعمیر شود .

6 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

فشار قسمت دهش سیستم بالاست .
درجه حرارت لوله دهش بالاست .
صدای فن موتور ضعیف و یا به طور کلی قطع میشود .
از سرمای یخچال کم می شود .
عیب : 1 – پروانه کندانسور از محور فن آزاد شده است .

2 – پروانه کندانسور به دلایلی همچون ( پلاستیکی گیر کرده به بدنه یخچال برخورد کرده و …) گیر کرده است .

3 – فاصله ایمنی کندانسور با دیوار رعایت نشده است .

طریقه تعمیر یخچال : گیر پروانه را رد کنید یا پروانه را بر روی محور محکم کنید یا فاصله دستگاه را با دیوار زیاد کنید .

7 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

کمپرسور کار میکند ولی دستگاه سرد نمیکند .
فشار قسمت دهش به شدت افت میکند .
فشار سمت دهش و مکش تقریبا یکی میشود .
لوله دهش کمپرسور به اندازه دمای محیط سرد میشود .
عیب : لوله دهش کمپرسور از داخل پوسته کمپرسور شکسته شده است .

طریقه تعمیر یخچال  : کمپرسور را تعویض نمایید و مراحل مجدد شارژ و گاز را انجام دهید .

8 : علائمی که تکنسینها شاهد آن هستند .

سرمای یخچال رو به کاهش است .
موتور یکسره کار میکند .
اواپراتور زیاد برفک میزند .
عیب : از در یخچال میباشد .

طریقه تعمیر یخچال : در یخچال را بیش از اندازه باز نگذارید یا چنانچه نیاز به تعویض لاستیک داشت ، آن را عوض کنید و یا در یخچال نیاز به ریگلاژ دارد .

9 : درجه حرارت قسمت یخچال بالا می باشد ، ولی درجه حرارت قسمت فریزر طبیعی است .

عیب : کانال هوا گرفته شده یا دریچه تنظیم کانال هوا بسته است یا کانال هوا آب بندی نیست یا دریچه تنظیم کانال هوا خراب است .

طریقه تعمیر یخچال  : کانال هوا و مسی ، دریچه کانال هوا ، واشر کانال هوا ، باز و بسته شدن دریچه کانال هوا را بررسی کنید .

10 : اواپراتور برفک میزند ، صفحه جلویی اواپراتور یخ میزند و در زمان دیفراست از لوله تخلیه بیرون نمی آید .

عیب : آب ذوب یرفک تخلیه نمیشود .

طریقه تعمیر یخچال : مدار تخلیه آب را تمیز کنید .